به وبسایت بوک لنت خوش آمدید. اگر شما نویسنده و یا ناشر میباشید که کتاب شما بدون رضایت بر روی سایت قرار گرفته است میتوانید با استفاده صفحه ارتباط با ما نسبت به گزارش آن اقدام کنید. ما در سریع ترین زمان آن را پیگیری خواهیم کرد. ایمان داشته باشید که هدف مجموعه بوک لنت که در این زمان در ابتدای مسیر بلند خود قرار دارد فقط ارائه خدمات با کیفیت به کاربران و مردم است پس به هیچ وجه راضی نیست که حقوق کسی با استفاده از این سایت ضایع شود.
» » دانلود کتاب رمان ماجرای یک پیشوای شهید اثر اینیاتسیو سیلونه

دانلود کتاب رمان ماجرای یک پیشوای شهید اثر اینیاتسیو سیلونه

تاریخ : 1397.02.24
نویسنده : Azarshin
نظرات : 0
بازدیدها : 456
در شهرستان عمر راز ها کوتاه است. در پای پلکان بزرگ کتابخانه شهر به یکی از دوستانم که مرد ادبیبی بود برخوردم. خندان به طرف من آمد و بی مجادله گفت:
- نکند خیال داری در کار تحقیقات تاریخی بیفتی؟
من به امید اینکه صحبت را کوتاه کنم گفتم:
- برای اینکار هیچ صلاحیت ندارم. تو خود میدانی که آنچه برای من از دید اینکه نویسنده هستم از هر چیزی جالب تر است. مطالبی است که منحصرا به زمان حال مرتبط است.
او گفت: راست است ولی مگر خود تو ننوشته ای ریشه بعضی از حقایق مربوط به حال در گذشته بسیار دور است؟
این مطالب ابتدایی پس از سخن مرترجم کتاب رمان ماجرای یک پیشوای شهید است که بوک لنت برای آشنایی شما با طرز بیان نویسنده آن را برای شما نوشته است.

ماجرای یک پیشوای شهید کتاب دیگری است از سیلونه که توسط مـحمد‌ قـاضی‌ در‌ سال‌ ۱۳۵۲ ترجمه شد و انتشارات نیل آن را چاپ کرد‌ و در‌ سال ۱۳۵۷ تجدید چاپ شد.

مترجم‌ در یادداشتی که در چاپ دوّم آورده است‌ اشاره‌ می‌کند که عنوان چاپ اوّل کتاب ماجرای‌ یـک مـسیحی فقیر بوده و همکارش سروش‌ حبیبی‌ بعد‌ از خواندن کتاب پیشنهاد می‌کند عنوان‌ کتاب به ماجرای یک پیشوای شهید تغییر یابد‌.

شصت سالی پس از مرگ فرانسوا داسـیز، راهـب و عـارف‌ بهلول‌ صفت‌ مسیحی و مؤسس‌ طـریقت فـرانسیسکن در عـرفان مسیحیت، برای نخستین بار در تاریخ دین مسیح، راهبی‌ وارسته‌‌ و منزوی و انسان صفت از مریدان او موسوم به «پی یتر و آنژه لری‌»در‌ ۱۲۹۴ میلادی،ب ه نـام‌ سـلستن پنـجم، به مقام پاپی برگزیده شد. مریدان او گمان بردند کـه‌ مـعجزه‌ای‌ به‌ وقوع پیوسته‌ و برای نخستین بار رعایت جانب حق و عدالت بر جنبه‌های سازشکاری‌ و دروغ‌ و دغل‌ پیروز گشته است، امـّا در حـقیقت چـنین نبود،بلکه انجمن انتخاب پاپ،مرکب از طبقات‌‌ والای‌ اشرافی،از خانواده‌های «روسـینی» و «کولونا» و «کاتانی» که نه به‌دلیل فضیلت و تقوی‌ بل‌ به‌سبب‌ قدرت و نفوذ خانواده‌های خود به آن انجمن‌ راه‌ یافته‌ بـودند و تـصدی مـقام پاپی‌ را همچون گوشت‌ قربانی‌ هرچندگاهی یک بار به نوبه بین خـود تـقسیم می‌کردند، در آن زمان‌ بیست‌ و هفت‌ ماه تمام بر سر انتخاب‌ پاپ‌ به توافق‌ نرسیده‌ بودند‌ و برای اینکه اوّلا وقـفه یـا بـه‌اصطلاح‌ «راحت‌باشی‌» در مبارزه خود بدهند و ثانیا سر فرصت به سازشی که مورد رضـایت‌‌ هـمه طـرف‌های ذی‌نفع بود،برسند، تصمیم به‌ انتخاب پاپی گرفته بودند‌ که‌ شریف و ساده‌دل‌ و بیگانه با امـور‌ دنـیوی‌ و مـطیع و سربه‌زیر باشد و در ضمن به منافع مقرر و مرسوم کلیسا و روحانیون نیز احترام‌ بگذارد‌ یا بـه‌قول نـویسنده،«خودش ندزدد‌ ولی‌ بگذارد‌ کسانی که به‌ حکم‌‌ سنن و امتیازات خانوادگی مجاز‌ بـه‌ دزدیـدن هـستند به دزدی خود ادامه بدهند.»

سلستن پنجم سه ماه و اندی در مقام‌ پاپی‌ ماند و در آن مدّت خـواست تـا‌ آن‌گونه‌ که همیشه‌‌ بوده‌ است‌، یعنی پاکدامن و شریف،ب اقی‌ بماند و از کارهای خلاف دیـن و اخـلاق زیـردستانش‌ جلو بگیرد، ولی موافق نشد و مخالفان، عرصه را‌ چنان‌ به وی تنگ کردند که او‌ ناگزیر‌ از‌ قدرتی‌ که‌ اعـمال آن مـلازمه‌ با‌ بندگی و سازشکاری و گاه نیز با ارتکاب اعمال خلاف اصول‌ شرع و عـرف داشـت، چـشم پوشید و تصمیم گرفت‌ به‌ همان‌ عزلتگاه زهد و ریاضت خود برگردد، امّا جانشین‌ او‌ پاپ‌ بنیفاس‌ هشتم‌ کـه‌ آزادی وی را مـخل بـه امنیت و اعمال قدرت‌ خویش می‌دید، فرمان توقیفش را صادر کرد. پی یترو سلستن،پس از مـاه‌ها گـریز و تعقیب، آخر خود را تسلیم‌ کرد، به امر بنیفاس هشتم به زندان افتاد و در زندان به دستور او کـشته شـد.
این بود صورت ظاهر این داستان آموزنده و گیرا که به صورت مـکالمه و بـه تعبیری‌ نمایشنامه‌ نوشته‌ شده است، امّا آنـچه در ایـن کـتاب مطرح است این است که آیا حـفظ قـدرت‌ مستلزم دست‌های آلوده نیست؟ آیا کسی که بر مسند اقتدار دینی یا حزبی نشست، می‌تواند کـماکان‌ نـسبت‌ به آرمان‌های پیشین متکی بماند؟ ظاهرا نـه!
پاپ،سـلستن پنجم،از هـمان آغـاز مـحکوم به شکست بود،چون لازمهء فـرمان رانـدن این است که فرمانده‌ آحاد‌ فرمانبر خود را همچون اشیایی‌ تلقی‌ کند کـه در اخـتیارش گذاشته شده‌اند و دیگر فرمانبران در نظر او انـسان‌ محسوب نمی‌شوند.امّا سـلستن کـه نفرت دارد از اینکه با مسیحیان مـثل‌ اشـیای‌ بی‌جان، مثل‌ سنگ، صندلی‌ یا‌ ابزار کار و یا حتی مثل رعایا رفتار کـند، بـه جز ترک مقام خود چـاره‌ای‌ نـمی‌بیند. قـدرت، یک امر مـاکیاولی اسـت و ماکیاول بهتر از هر فـیلسوف دیـگری تشخیص داده‌ است که‌ آن‌کس‌ که قدرت را در دست دارد برای حفظ آن به هر کاری مـجاز اسـت.

سلستن پنجم با رنج و تأسف فـراوان درمـی‌یابد که: «بـه تـجربه بـر من ثابت شد کـه مشکل‌‌ است‌ انسان هم‌ پاپ باشد و هم یک مسیحی مؤمن باقی بماند و من واقعا احمق بـودم. قـدرت را به خدمت گرفتن؟ چه خیال‌ خام و خطرناکی!ا یـن‌قدرت اسـت کـه مـا را بـه خدمت می‌گیرد. قـدرت‌‌ بـه‌ اسب‌ سرکش می‌ماند، نه به آنجا که باید، بلکه به هرجا که دلش می‌خواهد می‌رود…»

از طرفی مـنظور ‌‌نـویسنده‌ نـشان دادن نمونه انسان کاملی است که همه زنـجیرهای قـیود و رسـوم سـنتی را‌ مـی‌گسلد‌ و هـمه لفافه‌ها و نقاب‌های ریایی را می‌درد تا جوهر شفاف و زلال‌ آدمیت را عرضه کند و بی‌ترس و واهمه‌ از هیچ عاملی شرف انسان‌دوستی و خدمت به خلق‌ را تبلیغ نماید،و در این‌ جهاد تا جایی پیش‌ مـی‌رود‌ که به شهادت می‌رسد.

سیلونه به‌خاطر کتاب ماجرای یک پیشوای شهید در سال ۱۹۶۷ جایزهء مورتی دورو ( moretti d’oro ) و جایزه کامپیه لو ( compiello ) را که از مهّم‌ترین جوایز ادبی ایتالیا هستند‌، دریافت کرد.

بوک لنت امروز به شما پیشنهاد میکند که این رمان مشهور و زیبا را از پایین دانلود و مطالعه آن مشغول شوید.

Majareye_Yek_Pishvaye_Shahid_booklent_ir.pdf [2.93 مگابایت] ( تعداد دانلود: 24150 )
مشاهده آنلاين فايل: Majareye_Yek_Pishvaye_Shahid_booklent_ir.pdf
نویسنده: اینیاتسیو سیلونه مرترجم: محمد قاضی تعداد صفحات: 326 منبع: http://www.iranpdf.com

دسته بندی :  کتاب رمان

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *

بالا